Zkracování prodloužilo zasedání

Zkracovani-postriziny Foto: ...k čemu vedlo zkracování ve filmu Postřižiny

Mohelnice, 18.12.2019

Již mnoho bylo napsáno o omezení diskuse mohelnických zastupitelů, avšak zaměřme se nyní na časovou stránku dané problematiky. Je to zajímavé. Uvědomil jsem si, že omezování diskuse vlastně nevede ke zkrácení jednání zastupitelstva. Vraťme se na chvíli do minulosti, do bouřlivého volebního období 2010-2014, kdy zastupitelstva mnohdy končívala po půlnoci. Když si však uvědomíme, že začínala v pět hodin odpoledne, probíhaly delší přestávky, tak se vlastně vůbec nic časově nezměnilo. Nyní začínají zastupitelstva ve čtyři hodiny odpoledne a také končívají po půlnoci. Přitom je zastupitelům omezena diskuse, jsou jim starostou vypínány mikrofony, atpod. Lze tedy objektivně konstatovat, že omezování diskuse nevede ke zkrácení jednání zastupitelstva, ba právě naopak. Rozhodně však omezení diskuse vede k prohloubení zákopů mezi vládnoucí Mohelnickou demokracií a demokratickou opozicí.

V adventním čase, kdy máme možnost více přemýšlet, i nad sebou samými, by možná stálo za úvahu, aby se odpovědní funkcionáři, které si mohelničtí občané zvolili, zamysleli nad tím, že možná vykročili špatným směrem, a že je na čase začít znovu. Např. upravit jednací řád zastupitelstva, tak, aby vyhovoval všem, zveřejnit jej na stránkách radničního zpravodaje jako výsledek kompromisu všech zastupitelů, a pak důsledně trvat na jeho dodržování. Rozdílnost názorů přeci nemůže vést k vyhrožování fyzickým násilím a dokazováním si, kdo je větší chlap. Takové postoje totiž mohelnickým občanům nic dobrého nepřinesou. Nakonec by se totiž mohlo stát, že hádky a nevraživost zastíní to dobré, co bude v Mohelnici vykonáno.

Přejme si tedy všichni, aby byl rok 2020 rokem započetí nové, svornější spolupráce mohelnických zastupitelů ve prospěch mohelnických občanů. Ne tedy rokem, kdy nápad jednoho člověka musejí odsouhlasit ostatní, protože se tomu říká důvěra, ale rokem, kdy si ke stolu sednou všichni zastupitelé a vymyslí kolektivně to nejlepší řešení. Každý člověk může být přínosný a nikdo nemá patent na rozum, to platilo a platit bude.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2020, zejména pevné zdraví. A pokud jsem se někoho svými články či kolážemi dotkl více než je zdrávo, tak se omlouvám. Na druhou stranu, třeba to k něčemu bylo a být odolnější taky není k zahození ;-)

Antonín Navrátil

« zpět