Kde jiní nestačí, jednatel zaskočí

Bordel-pred-bazenem

 Aktualizováno

Ing. Ivo Višinka je jednatelem v městské společnosti Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. Nahradil předchozího ředitele kulturního domu Mgr. Juránka, kterému řada zastupitelů vytýkala, že má živnostenský list na podnikatelské aktivity a nevykonává práci pro město naplno.

Koncem srpna, jsem byl svědkem toho, jak pan jednatel Višinka, komanduje stavební pracovníky, kteří provádějí pro město rekonstrukci křižovatky u restaurace U Slunce. Nedalo mi to a dotázal jsem se na Městském úřadu, zdali Ing. Višinka, kromě práce jednatele, pro město ještě něco koná v souvislosti s předmětnou stavbou. Byla mi poskytnuta smlouva mezi městem a podnikatelem Ing. Višinkou na funkci koordinátora BOZP, kterou podepsal starosta Pavel Kuba.

Je opravdu podivné, když jednatel městské obchodní společnosti dále podniká, navíc v pracovní dobu, kdy má pečovat o kulturu ve městě nebo o rekonstrukci na krytém plaveckém bazénu, starostovi to nevadí, ba naopak mu ještě přihrává zakázky. Jednatel Višinka se netají kritikou kdekoho, počínaje úředníky a konče starostou, avšak kdyby si hleděl spíše své práce, mohla by třeba zmizet neohraničená hromada stavební suti, která již několik týdnů hyzdí vstup na krytý plavecký bazén. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi by si měl uvědomit, že může před krytým plaveckým bazénem dojít ke zranění. Na hromadu suti upozorňoval před několika týdny i radní Petr Erneker. Jak se jednatel Višinka postavil k požadavku rady města je vidět na fotografii z 1.září.

1. 9. 2016, Ing. Antonín Navrátil - zastupitel města Mohelnice

8.9.2016 večer již hromada suti před krytým plaveckým bazénem nebyla.

« zpět