Odeber mu slovo

Mohelnice, 27.října 2016

Pusa_2

Poslední zastupitelstvo bylo poznamenáno jevem, který v mohelnickém zastupitelstvu panoval v dobách minulých. Jde o ukončování diskuse. Kdo sleduje zasedání zastupitelstva, nemůže si nevšimnout dlouhých, tématicky nesourodých příspěvků, které má starosta Kuba (Mohelnická demokracie). Ten je pověstný tím, že často úmyslně odvádí diskusi od daného tématu – dotazu zastupitele nebo občana. V kuloárech zastupitelstva jsme zaslechli od zastupitele, který nechce být jmenován: „Jakmile začne tak obšírně mluvit, tak se jedná o nepravdivé informace nebo o manipulaci“. Nicméně zastupitelé starostovi tyto dlouhé příspěvky tolerují a nepřerušují ho. Obdobný „luxus“, vystoupit na zastupitelstvu bez přerušení, měl i starostův kamarád, občan Pavel Zbranek. Ačkoli má podle zákona o obcích zastupitel v diskusi přednost, předal zdvořile slovo zastupitel Kubíček (KDU-ČSL) občanu Zbrankovi. Po té již zastupitel Kubíček promluvit k danému tématu nemohl, protože byla ukončena diskuse. Zastupitelé ještě žádali přerušení jednání na pět minut, aby se mohli mezi sebou dohodnout, avšak ani tomu nebylo vyhověno. Zastupitel Erneker (Mohelnická demokracie) podal návrh na ukončení diskuse se slovy: „…, navrhuji ukončit diskusi, žádná pětiminutová přestávka.“

Když se k dalšímu projednávanému bodu přihlásil do diskuse zastupitel Navrátil (TOP 09), rovněž mu nebylo umožněno promluvit. Tentokrát navrhl diskusi ukončit sám předsedající schůze, starosta Kuba. Od pana zastupitele jsme obdrželi písemné vyjádření: „Po zastupitelstvu jsme si v e-mailové komunikaci mezi zastupiteli začali věci „vyříkávat“. Zaslal jsem kolegům tento text: Dvakrát jsem byl na řadě v diskusi, dvakrát byla ukončena – jednou na návrh starosty, když jsem byl jediný v pořadí přihlášených diskutujících. Dříve bylo zvykem, že zastupitelé, přihlášení do diskuse před jejím ukončením, dostali možnost svůj příspěvek přednést. A to tím spíše, když dal zastupitel přednost v diskusi občanovi, jako to včera udělal Honza Kubíček. Nicméně pak už Honza Kubíček promluvit nemohl. Dokonce jsem zaslechl poznámku „ať mu starosta odebere slovo“. Ačkoli všichni musíme poslouchat dlouhé monology Pavla Kuby, které zastupitelstvo neúměrně prodlužují, nebyli jsme včera schopni vyslechnout do konce oponentní názor svého kolegy. To je smutný příběh…“Od starosty jsem dostal tuto odpověď „Omlouvám se panu Navrátilovi za odebrané slovo. Jeho proslov byl podle mého názoru nadbytečný., uvedl zastupitel Navrátil.

Jak vidno, apeloval zastupitel Navrátil na svědomí zastupitelů. S jakým úspěchem se uvidí na dalších zasedáních zastupitelstva. Ještě dál šel zastupitel Kubíček, který zjistil, že postup zastupitelů, kteří navrhovali ukončení diskuse, byl zřejmě v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva. Proto adresoval na město Mohelnice dopis, ve kterém žádá mimo jiné o prověření, zdali nedošlo k porušení práv zastupitele, když jim nebylo umožněno promluvit. Jelikož starosta Kuba kumuluje ve vrcholné funkci i druhou funkci, funkci tajemníka úřadu, odpověděl zastupiteli Kubíčkovi stroze, s náležitou dávkou arogance „K porušení práv zastupitelů nedošlo.“

Polovina volebního období poodhalila několik skutečností. Starostovi zachutnala moc a při sledování oprav chodníků se nehodlá zdržovat nějakou diskusí se zastupiteli, kteří mají jiný názor. Vyslechnutí jiného názoru, než má mohelnický starosta Kuba, patří sice k demokracii, bohužel ne však k té mohelnické. Dále se stále častěji u některých zastupitelů projevuje i jakási profesní deformace, kdy jsou nebo byli tito jedinci zvyklí velet a aplikují tyto móresy i na své kolegy zastupitele.

Zhoršení politické kultury jednání zastupitelstva budeme nadále sledovat. Další jednání zastupitelstva se bude konat již ve středu 2. listopadu 2016.

- red - 

Zápis ze zasedání 16. ZM konaného dne 12.10.2016 naleznete zde.

« zpět