Zmrzačený městský park… (díl druhý)

14269836_10207596396447698_711432614_n_2

Mohelnice, 14.12.2016

Počátkem září zveřejnil portál VMohelnici.cz článek o tom, jak byl zmrzačen městský park (článek „PARK + ING. KUBA = PARKING“ patřil mezi nejčtenější). Je tedy vidět, že občanům města není lhostejné, jak městský park vypadá.

Rada města se na návrh zastupitele Antonína Navrátila (TOP 09) k danému tématu ještě vrátila, protože pan zastupitel upozornil radu města na skutečnost, že práce nebyly provedeny v souladu s plánem (místo zatravňovacích dlaždic je tam navezen recyklát, místo zábran proti zajíždění na trávník je tam opět recyklát).

14.listopadu se konečně daný bod dostal na program rady města, kam si radní pozvali majitele a provozovatele restaurace Golf.

Ze zápisu Rady města: V 16:05 h pan starosta přivítal na jednání rady města S.M., jednatel společnosti GOLF NOVA DRIVE, s.r.o., a M. W., odpovědný vedoucí restaurace Golf Club v Mohelnici. Hosté byli pozváni na jednání z důvodu domluvy ohledně neprovedení stavebních úprav kolem restaurace Golf Club v Mohelnici dle Smlouvy o právu provést stavbu „Manipulační plochy restaurace GOLF Mohelnice“, která byla schválena na jednání rady města dne 27.06.2016. Jednání byl přítomen i Mgr. J. Pokorný, vedoucí Odboru stavebního úřadu, rozvoje a investic.

Starosta Kuba (Mohenická demokracie): Uvedl, že město se rozhodlo využít nabídku zaplacení provedení stavebních prací společností GOLF NOVA DRIVE, a to upravit rozježděné plochy kolem restaurace Golf Club, odstranění betonových základů po bývalém prostoru popelnic, rozšíření stávající silnice vedoucí k restauraci o půl metru a vybudování odstavné plochy na ulici Křemačovská.  Požádal přítomného jednatele společnosti, aby se vyjádřil k rozsahu prací schválených stavebních úprav předložených v žádosti na RM a sdělil výši vynaložených finančních prostředků za provedené úpravy.

S.M.: Sdělil, že je rád, že město má snahu podporovat podnikatele ve městě. Popsal situaci od počátku, kde společnost měla snahu o úpravu prostor na ul. Křemačovská a P. Bezruče podle zpracovaného návrhu od projektanta p. Nejezchleby, ale tyto úpravy byly od minulého vedení města několikrát zamítnuty. Dosavadní starosta přišel s návrhem na zpevnění rozježděné plochy u restaurace a části komunikace v ul. P. Bezruče. Údržby manipulační plochy byly provedeny pod dozorem p. Baciaka a společnost uhradila provedené úpravy ve výši cca 50 tis. Kč. Doplnil, že společnost si uvědomuje, že nebyly provedeny úpravy dle původního schváleného návrhu, ale z důvodu vynaložených finančních prostředků na úpravu pozemku, který není v jejím vlastnictví, jsou provedené úpravy dostačující.

Erneker (Mohenická demokracie): Podotkl, že navrhované úpravy byly zamítnuty za působení jiného vedení, ale současná rada města se snaží navrhované úpravy od společnosti podporovat, např. byla provedena úprava dopravního značení v ul. Křemačovská.

Starosta Kuba (Mohenická demokracie): Uvedl, že předpokládal od společnosti, že zpevnění rozježděných ploch bude upraveno zatravňovací dlažbou.

Daněk (ANO 2011): Sdělil, že i po úpravě auta zajíždějí z důvodu parkování na zelenou plochu, a proto navrhl vysadit podél komunikace živé ploty nebo umístit lavičky, aby se zachovala klidová zóna městského parku.

S.M.: Doplnil, že souhlasí s jakoukoliv úpravou prostor od města, ale společnost již nic platit nebude. Provedené stavební práce jsou dle jeho názoru dostačující, vyhovují provozu restaurace. Upozornil, že není vyřešeno parkování pro návštěvníky areálu Morava Camp v době konání různých akcí (Dostavník, Fingers Up atd.).

Informoval radní, že u tenisových kurtů se nacházejí vzrostlé stromy a požádal o prořezání, z důvodu bezpečnosti.

M.W.: Konstatoval, že nesouhlasí s budoucím dopravním značením, nechápe, proč by nemohl jezdit přes ulici Karla Čapka a požádá si o přidělení karty.

Závěrem radní konstatovali, že provedené úpravy kolem restaurace Golf Club byly provedeny, i když nebyl dodržen schválený návrh.

 

Rada města tedy konstatovala, že zmrzačení městského parku je vlastně v pořádku. Smutný to příběh...

- red -

« zpět