Netransparentní radnice

Mojalal_galerie-980 foto: Pavel Kuba (vpravo) přijímá gratulace, bezprostředně po zvolení starostou, od svého stranického kolegy Karla Junka (vlevo).

Mohelnice - 23.ledna 2017

Starosta Pavel Kuba (Mohelnická demokracie) se zabydlel ve funkci a zapomněl na své sliby, které dal voličům. Již dávno se nedá hovořit o tom, že by zakázky zadávané mohelnickou radnicí byly transparentní.

Uvádím namátkou pár výběrových řízení, které souvisí s aktuálním děním v Mohelnici…

  • zimní údržba:

a) u vybraných komunikací provádí společnost JUZA PLUS s.r.o., Olomouc, Chválkovice, Libušina 342/97, schválena usnesením RM  č. 1346/74/RM/2016 ze dne 14.11.2016 (RM schválila výjimku z vnitřního předpisu č. 2/2015 Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)  

b) střed města a vybrané chodníky a cyklostezky - Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s. r. o., IČ 29386004, se sídlem Lazebnická 974/2, 789 85 Mohelnice, schválena usnesením RM 1421/76/RM/2016, ze dne 12.12.2016, (RM schválila výjimku z vnitřního předpisu č. 1/2016 Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)

c) plužení a posyp komunikací Studená Loučka - zadáno přímou objednávkou - Jiří Bílek, Mohelnice, Studená Loučka 42

d) plužení a posyp komunikací Květín – zadáno přímou objednávkou - BRAVO Loštice spol. s r.o., Květín 12, Mohelnice 

e) plužení komunikací střed města a vybraná parkoviště – zadáno přímou objednávkou - Petr Zbranek, Mohelnice, Okružní 187/11  

  • provoz sběrného dvora provádí společnost KRAZZER s.r.o. Litovel, Šmakalova 206/16a, schválena usnesením RM  č. 1189/67/RM/2016 ze dne 22.8.2016, (byly provedeny dvě poptávky na cenovou nabídku, RM schválila výjimku z vnitřního předpisu č. 2/2015 Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)

Jen z tohoto krátkého výčtu zakázek je patrné, že výběrová řízení jsou netransparentní (napřímo zadaná bez výběrového řízení), což nemůže logicky vést k nejlepším podmínkám pro městský rozpočet. O tom co je správné již dávno v Mohelnici nerozhoduje soutěž firem, ale pouze starosta Pavel Kuba, kterému rada města, zdá se, odsouhlasí zatím vše.

 Antonín Navrátil, zastupitel 

Rada města Mohelnice:

Ing. Vladimír Daněk (ANO 2011), radní, tel.: 607 006 617, e-mail: danekv@mohelnice.cz

PharmDr. Bc. Ondřej Dedík (ANO 2011), radní, e-mail: dediko@mohelnice.cz

Mgr. Petr Erneker (Mohelnická demokracie), radní, e-mail: ernekerp@mohelnice.cz

Ing. Pavel Kuba (Mohelnická demokracie), starosta, tel.: 583 452 132, e-mail: kubap@mohelnice.cz

Ing. Jan Kubíček (KDU-ČSL), radní (předseda energetického výboru), tel.: 605 235 129, e-mail: kubicekj@mohelnice.cz

Jana Kubíčková (Mohelnická demokracie), 1. místostarostka (předsedkyně mikroregionu), tel.: 583 452 129, e-mail: kubickovaj@mohelnice.cz

Ing. Stanislav Přidal (Mohelnická demokracie), radní (člen finančního výboru), e-mail: pridals@mohelnice.cz

 

 

« zpět