Straka - Junek

Junek_2

Mgr. Marcel Straka (nominován za hnutí ANO 2011) a Karel Junek (Mohelnická demokracie), odstoupili ze svých funkcí v dozorčí radě městské společnosti Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. (MKSC). Karel Junek zastával funkci předsedy dozorčí rady.

V případě odstoupení Karla Junka z dozorčí rady se nabízí spojitost s nutností vrátit dotaci ve výši 642.000 Kč, kterou příspěvková organizace Domov pro seniory (ředitel Karel Junek) získala od Olomouckého kraje. Kontrola z krajského úřadu totiž konstatovala, že dotace byla částečně vyúčtována v rozporu s pravidly pro její poskytnutí. Za zmínku stojí skutečnost, že rada města nařídila provést v této příspěvkové organizaci, kterou řídí Karel Junek, personální a ekonomický audit. Nemilému zjištění a jeho důsledkům, jak nazval starosta Pavel Kuba nutnost vrátit 642.000 Kč, jsou věnovány dva články na straně č.3 březnového čísla zpravodaje.

Co, však stojí za odstoupením pana Straky z dozorčí rady, nám není známo. V této souvislosti ještě připomínáme, že prvním, kdo bez uvedení důvodu odstoupil z dozorčí rady MKSC, byl na jaře minulého roku Ing. Antonín Navrátil (TOP 09).

Co, stojí za odstoupením třech lidí z pětičlenné dozorčí rady, v tak krátkém čase, by tedy bylo spekulací. Faktem ovšem je, že městská společnost MKSC bobtná a s tím mohou souviset případné chyby. Dříve se tato společnost starala o kulturu v Mohelnici (po příspěvkové organizaci MKS). K této činnosti se po komunálních volbách v r. 2014 přidal, na přání starosty Ing. Pavla Kuby (Mohelnická demokracie), městský plavecký bazén. V poslední době, opět na přání starosty, se pod MKSC přidružila částečně i údržba města (Mohelnice nakoupila dva čistící stroje a další technika se má kupovat). Když k tomu připočteme ještě správu zpřístupněné městské věže a novou Galerii Lautner, zjistíme, že je to mnoho velmi nesourodých činností. Dotace, které jsou MKSC z města poskytovány mají poměrně přísná pravidla vyúčtování a možná právě zde může být nějaký problém, kterého se někteří v dozorčí radě zalekli.

Jednatelem společnosti MKSC je Ing. Ivo Višinka, který pro město na smlouvu ještě vykonává BOZP na stavbách města.

 3. března 2017, Jakub Sedlák

« zpět