Centrum Mohelnice pustne

639x479_dv17ty

Již jsme slyšeli od placených funkcionářů města mnoho slov o tom, že chtějí oživit centrum města, avšak jak se mezi lidmi říká, mnoho slov - málo činů. V minulém volebním období měla radnice skutečný zájem s tímto problémem něco udělat. Na náměstí se přidaly dva dřevěné stánky (jistě si vzpomenete na prodejce zeleniny nebo předvánoční prodej punče) a centrum se oživilo květinami. Nyní, jak jsem zjistil, se z rozhodnutí vedení města jeden stánek přesunul do Květína a květinová výzdoba se výrazně zredukovala. Tyto kroky jistě k oživení náměstí nepřispěly.

V pondělí 27. března „vypokutovala“ policie řadu řidičů za to, že neměli na náměstí Svobody a v přilehlých ulicích zaplacené parkovné. Je smutné, že si policie vybrala zrovna den, kdy bylo uzavřeno parkoviště na autobusovém nádraží. Další dny již bylo náměstí a přilehlé ulice téměř prázdné, protože se lidé obávali dalších represí. V této souvislosti je nutné připomenout, jak si starosta Pavel Kuba stěžoval na nečinnost místní jednotky policie přímo ministrovi vnitra Chovancovi. Tento, slušně řečeno, velmi nediplomatický krok, umocněný veřejným atakem na náčelníka místní policie při veřejném jednání městského zastupitelstva (uvádím ne zcela přesně, nicméně významově správně, slova starosty Pavla Kuby„…tam policie parkování nekontroluje, protože tam bydlí matka náčelníka policie…“), se mohl podepsat na nadměrné činnosti policie právě v okamžicích, kdy by bylo na místě „přimhouření oka“. Takovéto chování starosty města Pavla Kuby, coby „slona v porcelánu“, tedy také nepřispělo k oživení centra města.

Když k tomuto namátkovému výčtu špatných kroků vedení města přičteme ještě neuvážené rozhodnutí rady města na pronájem městské restaurace (bývalá kavárna Elektra) pro řetězec Drogerie Teta a hlavně zavedení elektronické evidence tržeb (EET), získáme snad kompletní přehled nejzávažnějších atributů, které vedou k likvidaci menších obchodů v centru města. Ani tyto kroky tedy nepomohly k oživení centra města.

Abych byl spravedlivý, krokem k oživení města a přilákání turistů do centra města, jistě bylo otevření Galerie Lautner na Kostelním náměstí nebo zpřístupnění městské věže vedle kostela sv. Tomáše. Škoda jen, že tyto kroky byly tak těžce vydobyty, neboť se s nimi starosta Kuba neztotožňoval, a že nenavazují na koncept oživení centra města, který vlastně neexistuje.

Přitom právě živé, pulsující centrum města je důkazem toho, že město skutečně žije a stává se atraktivním pro jeho obyvatele. Příkladné je to v nedalekých Lošticích, od kterých se má Mohelnice v tomto směru mnoho co učit. Chaotické, bezkoncepční stavební práce „z pera“ jednoho autora – starosty Pavla Kuby (zaměřené jen na místní komunikace), které neúměrně zatěžují občany Mohelnice již několik let (a dále budou), se jeví pro plnohodnotný život občanů v Mohelnici jako nedostačující. Nelze se tedy divit úbytku občanů města, který je v posledních letech docela markantní.

31.3.2017 - Antonín Navrátil, zastupitel

« zpět