Hra s čísly - režie Kuba

Graf_body_1296-10368-2s ilustrační foto

Mohelnice, 1.6.2017

Nepravdy, manipulace a zkreslování faktů nebo očerňování názorových oponentů, vulgární chování, pomluvy či jiné nevhodné chování vůči některým návštěvníkům radnice nebo zaměstnancům úřadu. To vše provází vládnutí starosty Pavla Kuby na mohelnické radnici. Budeme Vám přinášet průběžně důkazy o těchto slovech. Dnes se zaměříme na městský zpravodaj.

květnovém zpravodaji se na titulní stránce objevily informace o financích města, které mohou vést občany města k mylným závěrům, neboť důležitá fakta byla zatajena.

  • Bylo uveřejněno, že město má k 1.1.2017 asi 20 mil.Kč úvěrů. Už se jaksi zapomnělo uvést, že od roku 2016 musí město splácet 54mil.Kč společnosti VHZ. Tato půjčka je v rozpočtu města obsažena v investičních výdajích! To nám ty investice pěkně naskakují, že? 
  • Kubův zpravodaj se chlubí tím, kolik bylo proinvestováno. Nikde ale nenajdete údaj, že jen v roce 2016 byl proveden výprodej městského majetku v úhrnné částce přes 42 mil.Kč! 
  • V neposlední řadě je nutné podotknout, že v mezidobí 2010 – 2016 vzrostly městu příjmy z daní o více než 40 mil.Kč/rok.

Ačkoli má zastupitelstvem svěřené pravomoci v oblasti financí města paní místostarostka Jana Kubíčková, nikdo již nepochybuje o tom, že fakticky finance města řídí starosta Kuba, který si říká „vedení města“.

Tyto tři, výše uvedené příklady ukazují, že finance města zažívají velmi dobré období, příjmy rostou (společně s ekonomikou země), k tomu se masivně prodává městský majetek, atd. Pěnez by tedy mělo být dost. Alarmující však je, že na konci volebního období bude mohelnická kasa zcela prázdná, kvůli nepromyšleným investicím. Jisté tedy bude pouze to, že na období starostování Pavla Kuby, budeme všichni dlouho vzpomínat…

Antonín Navrátil, zastupitel

Kapitálové příjmy za dané období zobrazuje následující tabulka (v tis. Kč)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kapitálové příjmy

332

16 890

7 641

9 299

5 019

1 589

42 437

Zdroj: Ekonomický odbor

 

Daňové příjmy za dané období zobrazuje následující tabulka (v tis. Kč)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Daňové příjmy

94 708

98 863

102 019

117 727

122 982

124 888

134 894

Zdroj: Ekonomický odbor 

 

« zpět