Odcházení úředníků

1426233 foto: pěst, jako symbol silového řízení mohelnického úřadu, které nenese ovoce.

Mohelnice, 1.6.2017

O tom, jak je personálně řízen Městský úřad Mohelnice, začíná mít veřejnost stále více informací. Bohužel opět nejde o žádné dobré informace. Ukazuje se totiž, že příliš dlouhou dobu byl úřad bez tajemníka a kumulace moci v rukou starosty města Pavla Kuby, když tuto funkci převzal, se ukázala jako škodlivá pro chod městského úřadu. Bohužel ani příchodem nové tajemnice, Mgr. Malé, nedošlo ke stabilizaci a zaměstnanci v poměrně velkém počtu dále z úřadu odcházejí.

Po odchodu vedoucího odboru SÚRI (Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic), Mgr. Pokorného, došlo k rozdělení tohoto odboru na odbory dva, Odbor stavebního úřadu a Odbor rozvoje. Podle nejnovějších informací chtějí z úřadu odejít další tři úředníci právě z těchto odborů, Ing. Olga Vašíčková, (pověřena vedením Odboru stavebního úřadu), Bc. Renata Roubíčková, referentka (stavební úřad) a Jiří Hroch, referent (investice). 

-red-

článek vypracován z podnětu zastupitele Antonína Navrátila

« zpět