Miliónová studie k ničemu?

281684-original1-tgy9j ilustrační foto

13.června 2017

Na webových stránkách Šumperský rej vyšel článek „Miliónová studie k ničemu?“, který se částečně věnuje tématu, kdo bude do budoucna v okrese provozovat vodovody a kanalizace. Ty vlastní společnost VHZ (do VHZ vložila svůj majetek řada obcí a měst, včetně Mohelnice), avšak provozuje je společnost ŠPVS, která patří zahraničním vlastníkům.

Vedení VHZ zadalo studii za bezmála 2 mil.Kč, která měla ukázat alternativy dalšího směřování v otázce správy svého majetku, avšak stává se převážně terčem kritiky ze strany samotných akcionářů – starostů obcí a měst. Studii kritizuje i starosta Mohelnice, Pavel Kuba, který nevidí studii za přínosnou.

Jen za Mohelnici jsou ve VHZ tři osoby, které kandidovaly za hnutí ANO 2011:

  • ředitel VHZ – Martin Budiš 
  • člen představenstva VHZ – Jiří Vykydal 
  • člen dozorčí rady VHZ – Pavel Večerka 

Dá se říci, že žádný jiný akcionář nemá takovou možnost ovlivnit směřování společnosti do budoucna, jako právě Mohelnice. Je tedy s podivem, že starosta Mohelnice Pavel Kuba, který tyto osoby do VHZ podporoval, je zřejmě opačného názoru než vedení společnosti, když nevidí na studii za 1,89 mil.Kč nic moc přínosného.

„Na názoru starosty Pavla Kuby nevidím nic nestandardního, protože on je schopen změnit názor několikrát za den i v zásadních věcech, podle toho, koho právě potká. S takovým člověkem se velmi špatně spolupracuje. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti.", uvedl na dotaz mohelnicko.cz zastupitel Mohelnice Antonín Navrátil.

Obdobného názoru, že studie nebyla moc přínosná, je další člen dozorčí rady za ANO 2011, Martin Janíček, který pro Šumperský rej uvedl „Firma, která studii dělala, se jen velmi okrajově zabývala možností, že kanalizace a vodovody si budou obce provozovat samy prostřednictvím vlastní společnosti. Některé věci si nezjistila vůbec, jiné vykládá jinak, než jsou, a to z celé studie dělá cár papíru“.

Jedná se o boj o vodu i v regionálním hnutí ANO 2011, kdy většina je zdá se názorově proti řediteli VHZ Budišovi, který za drahou studií stojí? Celou situaci budeme nadále sledovat.

-red-

« zpět