Hrušky a jablka podle mohelnických lidovců

Kdu foto: hovořící Ing. Jan Kubíček, mlčící Ing. Martin Bartoš

Není tomu tak dávno, co jsem na těchto stránkách poukazoval na neutěšený stav v otázce řešení problematiky v nakládáním s tříděným odpadem. Snad pro ty, co ten článek nečetli, připomínám, že jsem ve firmě třídil odpad a za vytříděný odpad, respektive za jeho odvoz byla požadována finanční náhrada.

            Od této doby uplynulo několik týdnů a situace se změnila, nikoliv zásluho města Mohelnice, ale přístupem svozové firmy, které poměrně profesionálně zareagovala a souhlasila, že řádně vytříděný odpad si budou klidně odvážet a to zdarma s tím, že výtěžek z prodeje odpadu si mohou ponechat.

             Nyní si kladu otázku, co dělají odpovědní zastupitelé, placení z daní občanů našeho města? Když se podíváme do volební historie, do problematiky odpadů se vrhlo KDU-ČSL, tedy lidovci, kteří svůj tradiční program postavený na tzv. „klidné síle“, vyměnili za program, který spíše přísluší straně Zelených. Jejich zástupci na kandidátce lidovců sice byli, ale bylo to spíše nevolitelné „koaliční“ rozhodnutí.

              Na jednom z posledních zasedání městského zastupitelstva pan starosta Ing. Kuba řekl na adresu lidoveckého zastupitele, současně dinosaura komunální politiky, pana Kubíčka, že si plete jablka s hruškami. Vzpomínám si, že tento výrok na jeho adresu spojený s jeho prací v zastupitelstvu není podle mého názoru první, ale ani poslední, protože se domnívám, že tentokrát pan starosta uhodil opět kladivem na hřebíček.

               Je snadno dohledatelné jak právě pan Kubíček se pustil do ekologie v souvislosti s úvahou výstavby spalovny v Mohelnici, kdy poukazoval na několik desítek nákladních aut denně, které by projížděly po obchvatu města. Dnes, po těchto slovech bych doporučoval právě zastupiteli Kubíčkovi, aby se ráno a večer podíval, kolik aut denně přijíždí a odjíždí do města do místních montoven. Jsou to celé šňůry aut od Úsova, Zábřehu a dalších směrů. Pak je tedy otázkou, tyto auta zastupiteli Kubíčkovi nevadí?

                Nechci na tomto místě řešit problematiku zaměstnanosti a místních montoven, ale pokud už se lidovci pouští do ekologie, měli by tomu alespoň rozumět, a jak říká pan starosta Kuba, neplést jablka s hruškami. Jinak řečeno, být objektivní.

                No, a pokud jde o třídění odpadu? Lidovci nám před volbami slibovali řešení, dodnes ale žádné včetně motivačního programu není, takže netuším, za co bere další lidovec našeho zastupitelstva pan Bartoš peníze, který je navíc předsedou komise rady města pro nakládání s odpady. Ostatně, tito lidovci nám naslibovali i jiné zázraky, ale možná bude lepší, když neumí plnit sliby, jít do koalice se Starosty a stát se nevolitelnou stranou. Tedy, uvolnit místo těm, co něco chtějí pro lidi udělat a ne jen brát peníze a slibovat.

Martin Vaňourek

« zpět