Odvolávat se bude příště

Hlasovani_2

Mohelnice, 16.listopadu 2017

Včerejší jednání mohelnického zastupitelstva probíhalo poprvé v nové zasedací místnosti Městského úřadu. I přes stísněný prostor bylo přítomno několik občanů města, kteří pokládali zastupitelům dotazy. Např. občanka Miketová se ptala starosty města Pavla Kuby, kdo povolil skácet borovice na městském pozemku u bytových domů rodiny Zbrankových (u čtyř bytových domů na Vodní/Zábřežské ulici). Jak občanka poukázala, tyto borovice používal pan Zbranek jako argument proti propojení ulice Pionýrů na ulici Zábřežská, mezi svým třetím a čtvrtým domem. Kdo dal povolení ke kácení dvou borovic si starosta nevzpomněl. Občan Pivoňka se dotazoval vedení města, jak je město připraveno na zimní údržbu, která v minulosti nefungovala. Starosta odpověděl, že byly posíleny kapacity, takže údržba města by měla být lepší. Občan Budiš pochválil novou zasedací místnost a opravené dveře úřadu.

Ačkoli bylo avizováno, že má dojít k několika odvoláním, což ostatně dokazují i návrhy usnesení, k žádnému odvolání nakonec nedošlo, protože samotní předkladatelé materiálu, zejména starosta Kuba, návrhy usnesení stáhnul. V materiálech zastupitelů byly dva návrhy na odvolání, jednak člena kontrolního výboru a pak také předsedy představenstva VHZ. Ostatně VHZ byla opětovně diskutována na samotném jednání, avšak jak již bývá v tomto případě obvyklé, zastupitelstvo nedospělo k žádnému závěru. Starosta si kupodivu neprosadil ani audit ve společnosti ŠPVS. Zdali tedy budou mít akcionáři VHZ (města a obce regionu) dostatek informací pro výběr nejvýhodnější varianty dodávek vody po roce 2020 je tedy ve hvězdách.

Zastupitelé se nedokázali dohodnout, kde budou probíhat další jednání zastupitelstva. Řada zastupitelů byla proti jednání v nové zasedací místnosti a chtěla jednání opět v Domě kultury. V každém případě návrh, aby se jednání konala v nové zasedací místnosti nezískal většinu, pro byla jen třetina všech zastupitelů. Jak s touto informací naloží starosta se dozvíme 13.prosince, kdy se má konat další zasedání.

Kde však většina zastupitelů našla shodu, je markantní navýšení svých odměn. Radní budou od ledna 2018 pobírat 7.380 Kč měsíčně! Dále např. oddávající Junek bude ročně pobírat 24.000 Kč na úpravu zevnějšku. Stranou ponecháváme fakt, že tuto částku nemusí nákladově prokázat. Oddávat tak může dál v několik let starém obleku a peníze použít na jiný účel, kupř. na cesty do svého bydliště v Lošticích.

-red-

« zpět