Neúcta

Image

Mohelnice, 15.12.2017

Poslední jednání zastupitelstva v kalendářním roce většinou patří mezi ta důležitější, protože je nutné schválit rozpočet města na další rok. Divák mohelnické televize, který sledoval 13.prosince 2017 přímý přenos z jednání, mohl však vidět zajímavějším bod programu, než schvalování rozpočtu. Tím byla dovolba členů redakční rady Mohelnického zpravodaje.

Na dvě volná místa v redakční radě byli čtyři kandidáti, Šimon Švub, Mgr. Dagmar Čepová, Martin Vaňourek a Tereza Konečná. Jméno kandidáta Martina Vaňourka zřejmě vyvolalo mezi některými zastupiteli takovou paniku, že se raději dohodli na tajné volbě, což je v daném případě naprosto neobvyklé. Tajná volba se totiž používá výjimečně, např. při volbě starosty města. Na dvě volná místa byli nakonec zvoleni tři kandidáti a redakční radu bylo nutné rozšířit o dalšího člena. Martin Vaňourek jako jediný zvolen nebyl.

Když vezmeme v úvahu fakt, že členství v dozorčí radě je neplacené, pak si myslím, že je poněkud ubohé, když se zvolí méně zkušený člověk, ale profesionál zůstává nezvolen. Pan Vaňourek vydal desítky publikací a 13 let vydával noviny Mohelnicko. Má snad město tolik odborníků z řad veřejnosti, kteří jsou ochotni pro město bezplatně pracovat, že si může dovolit takto se k těmto občanům chovat?! Ale chování obecně je to, v čem má vedení města největší slabinu. Vidět to je na desítkách výběrových řízení na úředníky. Proč asi odcházejí v tak velké míře, a právě v tomto volebním období? Jsou všichni vyhořelí, jak tvrdí starosta? Nebude to náhodou souviset s chováním starosty města, který mj. často úředníky tlačí za hranici zákona? Nutno podotknout, že personální politika úřadu se příchodem nové paní tajemnice výrazně zhoršila.

Je to více než rok, kdy Martin Vaňourek uveřejnil na portále vmohelnici.cz kritický článek na adresu vítěze voleb - Mohelnické demokracie, s názvem Mohelnická radnice ztratila srdce… Je snad jeho nezvolení pomstou za kritiku neúčasti zástupce radnice na pohřbu letitého pracovníka úřadu? Zapomněl starosta Kuba na svá slova, že média jsou hlídacím psem demokracie? Úcta, obyčejná lidská úcta k druhému člověku, je to, co našemu starostovi chybí, ať už se jedná o člověka žijícího nebo zesnulého.

Antonín Navrátil

« zpět