Kontrola parkování v centru města

Pcr-kuba

Mohelnice, 12.ledna 2018

V posledním vydání Mohelnického zpravodaje č. 1/2018 se objevil článek starosty, že od ledna bude pověřená osoba společně s Policií ČR denně kontrolovat nezaplacené parkování v centru města.

Nedělejme si iluzi o tom, že zde budeme denně potkávat policisty. Kontroly budou pouze namátkové a řešení přestupků se bude protahovat.

Početní stav na Obvodním oddělení Mohelnice totiž nedovolí vyčlenit každý den hlídku na obcházení náměstí a přilehlých ulic a kontrolování parkujících řidičů. Není výjimkou, že je ve službě pouze jeden policista na „vnější“ výkon služby, který má řešit veškeré události a oznámení, vlastní přidělené případy, dožádání jiných útvarů a orgánů apod. Rovněž vztahy mezi starostou a Policií ČR nejsou zrovna přátelské, díky jeho nevybíravému chování, které má s vystupováním starosty pramálo společného.

Pověřená osoba tedy bude muset často sama vše zadokumentovat, zaevidovat a předat Policii ČR ke zjištění majitele, příp. řidiče vozidla, která poté věc vrátí správnímu orgánu k dořešení. Vše povede k navýšení už tak přebujelé administrativy, jak na MÚ, tak u PČR. Pověřený úředník, stejně jako policisté budou jistě rádi. Čas ukáže, jak efektivní tyto kontroly budou.

Toto by mohla řešit Městská policie, pokud by byla zřízena. Bohužel je tento krok finančně náročný, a ne každý chápe činnost Městské policie jako službu obyvatelstvu, takže nepanuje shoda na její zřízení.

Miroslav Krmela

« zpět