Pronájem honitby způsobil hádky a rozepře

Pavlov-hajenka-stritez-svinov-220141_denik-600 foto: hájenka Střítež, domov chytré lišky Bystroušky

24.7.2018, Jaroslav Kropáč - šumperský rej

Mohelnice – Smlouva na pronájem městské honitby Střítež u Mohelnice vyvolala rozkol v tamním zastupitelstvu. V červnu dokonce kvůli ní málem přišel o místo jednatel Lesů města Mohelnice (LMM) a v souvislosti s tím došlo i k pokusu o odvolání radního. Téma bude zřejmě znovu rezonovat před podzimními komunálními volbami.

 „Soutěž na pronájem honitby získala společnost LMM, protože na rozdíl od konkurenční nabídky měla potřebné reference,“ uvedl starosta města Pavel Kuba. 
LMM mají za využívání honitby odvádět městu 400 tisíc korun ročně. Některým zastupitelům se ale nelíbí to, že aby firma takové peníze získala, musí kvůli tomu údajně zvyšovat těžbu dřeva v městských lesích. 
Radního města Jana Kubíčka, podle něhož je pronájem honitby LMM nevýhodný, se zastupitelé pokusili odvolat. Jako důvod uvedli to, že se jeho zájmy neslučují se zájmy města. K obměně rady nakonec nedošlo a Kubíček zůstává radním dál. Ve funkci bude zatím pokračovat i jednatel LMM Miroslav Hloušek.

Pozn.red: Honitba je pozemek, na kterém je povoleno vykonávat právo myslivosti.

Abychom se v problematice lépe zorientovali, dotázali jsme se zastupitele Ing. Navrátila na jeho názor.

„V roce 2013 provedlo město Mohelnice výběrové řízení na pronájem honitby Střítež. To vyhrála firma, která nabídla roční nájemné 420 tis.Kč, avšak nebyla s ní uzavřena smlouva. Vítěz soutěže, jakožto i další firmy a sdružení, měli reference, stejně jako LMM, takže starosta opět nemluví pravdu. Téměř všichni pak v soutěži nabídli více peněz než LMM. Proč nedošlo k uzavření smlouvy s vítězem soutěže?! Těsně před jejím podpisem jsem byl, právě kvůli honitbě Střítež, odvolán z funkce starosty města! Smlouva pak byla novou starostkou uzavřena s městskou společnosti Lesy města Mohelnice (LMM), která provádí v daném katastru lesnickou činnost. LMM, ačkoli v soutěži nabídli částku jen 150 tis.Kč, uzavřeli s městem smlouvu na pronájem honitby za 418tis.Kč/ročně. Problém nastává při rozklíčování výnosů a nákladů této společnosti. Z těchto údajů je patrné, že LMM musejí dotovat nájemné za honitbu z jiné činnosti a vedení firmy neprovedlo mj. žádná nápravná opatření pro zvýšení tržeb spojených s myslivostí. Naopak se ukázalo, že v honitbě střílí mnoho lidí zadarmo a trofeje jsou do soutěží přihlašovány anonymně. Tím ale defacto „okrádají“ město Mohelnice, jako vlastníka, protože tak snižují hospodářský výsledek společnosti. Za období posledních pěti let jde o částku více než 1 mil.Kč, o kterou město přišlo a starostovi Kubovi to nevadí. Dokonce chtěl společnosti, uprostřed platnosti smlouvy, nájemné za honitbu snížit. Tím by se sice odstranil problém „tunelování“ společnosti LMM, ale městský rozpočet by přišel o takovou část nájemného, o kterou by ji společnosti LMM snížil. Tento netransparentní hřích minulosti a současně, opakované špatné hospodaření LMM je nutné odstranit. Jednak výměnou vedení společnosti, proto jsem navrhl odvolat jednatele společnosti Mgr. Ing. Miroslava Hlouška, a pak také tím, že se ukončí stávající smlouva na honitbu, a vypíše se nové výběrové řízení na její pronájem. Nepravdivé údaje, které uváděl pan jednatel na veřejném jednání zastupitelstva jsou natolik závažné, že to není možné nechat bez povšimnutí a město by mělo přistoupit i k výměně ředitele základní školy, kterou pan Hloušek řídí. Není přeci možné, aby ředitel školy záměrně, veřejně mystifikoval zastupitele! Na závěr jen doplňuji, že nyní, stejně jako já v roce 2013, chtěl pořádek ve společnosti udělat pan radní Ing. Kubíček a rovněž, jako já před lety, byl navržen na odvolání z funkce. Jak vidno, pořádek ve společnosti a lepší hospodaření mohou zajistit pouze nové volby a výměna vedení radnice. Toto vedení města totiž není ochotno zajistit pořádek ve své společnosti a nevadí jí, že ředitel školy nemluví pravdu!“, uvedl zastupitel Ing. Antonín Navrátil.

« zpět