Zavřete město, stavím

0ba377cf0a8d0eb5f4fee0c52ff575ab-bob-the-builder-stationary-design_2  foto: Bořek stavitel -Znáte Bořka,všechno spraví. Znáte Bořka šikulu!!

Mohelnice, 9.srpna 2018

Téměř každý den nová uzavírka ulice. Takto v poslední době vypadá informační portál města Mohelnice. Jsou nám servírovány uzavírky ulic takovým tempem, že to běžný občan nestačí sledovat. Možná si vzpomenete, jak se před několika roky starosta Kuba s paní místostarostkou Kubíčkovou omlouvali občanům, na stánkách městského zpravodaje, že další rok bude náročný z hlediska uzavírek ve městě, v důsledku probíhajících investičních akcí. Možná zapomněli dodat, který další rok měli na mysli. Takto to spíše vypadá, že mělo být uvedeno, každý další rok, co budeme na radnici. Někteří lidé již s nadsázkou hovoří o tom, že by možná bylo lepší vyhlásit úplnou uzavírku celého města, aby v tom měli občané jasno, které ulice jsou právě uzavřené.

Nekonečné uzavírky jsou důsledkem chaoticky prováděných investic, které bohužel plánuje jen jeden člověk, starosta Pavel Kuba. Ten sice předloží zastupitelstvu seznam investičních akcí, ale nerozhoduje se o nich jednotlivě, nýbrž se schvaluje pouze rozpočet města, jehož součástí je seznam všech investičních akcí. Když se tedy někdo zdrží hlasování, protože nesouhlasí např. s výstavbou garážového domu na Zábřežské ulici, těsně před okny panelového domu na náměstí Kosmonautů, tak ho starosta obviní, že nechce opravit Smetanovu ulici. Zdá se Vám to nelogické, ale tak to tu chodí.

Jehlan-4_2 foto: Pavel Kuba, t.č. starosta

Pro blízkou budoucnost je nanejvýš žádoucí, aby nový starosta, který vzejde z komunálních voleb (5.-6.října 2018), byl ochoten lépe komunikovat se zastupiteli i občany, a chtěl hledat nejlepší řešení, jak město zkrášlit. Současný stav, kdy se řada lidí už několik měsíců nevyspí (několik let za sebou), v důsledku kontinuálních oprav, je příliš velkou daní za pomníčky, které si Pavel Kuba buduje.

Řešením je zkrátka širší diskuse nad plánem investičních akcí, které bude napříště nezbytně nutné plánovat v horizontu několika let, nikoli měsíců, jako je tomu nyní. K tomu je ovšem nutné najít starostu, co bude týmovým hráčem, nikoli sólistou.

Antonín Navrátil, zastupitel

Přehled uzavírek, které město zveřejnilo za poslední tři týdny:

Uzavírka místní komunikace - ulice Na Zámečku v Mohelnici

Od 15.08.2018 do 31.08.2018 proběhne úplná uzavírka místní komunikace v ul. Na Zámečku v Mohelnici, z důvodu realizace stavební akce: "Umístění jeřábu na silniční pozemek" - provedení demontáže základové stanice spol. T-Mobile CZ, a. s., ze střechy domu na adrese Na Zámečku 800/1 v Mohelnici.
Bez stanovení objízdné trasy.
Podrobnější informace na https://www.mohelnice.cz/oznameni-verejnou-vyhlask…/d-230905

Úplná uzavírka místní komunikace - ulice Mlýnská v Mohelnici

Od 12.08.2018 do 31.08.2018 proběhne úplná uzavírka místní komunikace v ul. Mlýnská v Mohelnici, v místě od křížení se sil. III/4446 - ul. Zábřežská po kř. s ul. Mlýnská, z důvodu realizace stavební akce: "Mohelnice, ulice Mlýnská, rekonstrukce komunikace II. etapa". 
Bez stanovení objízdné trasy. 
Podrobnější informace na https://www.mohelnice.cz/oznameni-verejnou-vyhlask…/d-230896

Úplná uzavírka místní komunikace - ulice Okružní v Mohelnici

Od 10.08.2018 do 31.08.2018 proběhne úplná uzavírka místní komunikace v ul. Okružní v Mohelnici, v místě od začátku plochy autobusového nádraží po křížení s ulicí Olomoucká, z důvodu realizace stavební akce: "Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici".
Objízdná trasa mimo BUS, bude vedena po místní komunikaci ul. Olomoucká, silnici č. II/644, silnici I/35 a místní komunikaci ul. Třebovská a zpět obousměrně.
Podrobnější informace na https://www.mohelnice.cz/oznameni-verejnou-vyhlask…/d-230888

Uzavírka místní komunikace - ulice Gen. Svobody v Mohelnici

Od 13.08.2018 do 31.01.2019 proběhne úplná uzavírka místní komunikace v ul. Gen. Svobody v Mohelnici, v místě od křížení s ul. Olomoucká po křížení s ul. Západní, z důvodu realizace stavební akce: "Rekonstrukce plynovodu včetně přípojek".
Objízdná trasa je stanovena po místní komunikaci ulici U Slunce v Mohelnici.
Podrobnější informace na https://www.mohelnice.cz/oznameni-verejnou-vyhlask…/d-230900

Úplná uzavírka místní komunikace - část ulice Třebovská a nám. Svobody v Mohelnici

Dne 09.08.2018 od 14:00 h do 22:00 h proběhne úplná uzavírka místní komunikace v ul. Třebovská, v úseku od křížení s ul. Sadová směr nám. Svobody, a nám. Svobody v Mohelnici, z důvodu konání akce: "Letní Mohelnický koktejl".
Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci - ulici Okružní v Mohelnici.
Podrobnější informace na https://www.mohelnice.cz/oznameni-verejnou-vyhlask…/d-230810

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Smetanova, nám. Svobody v Mohelnici

Dne 11.08.2018 od 06:30 h do 13:00 h proběhne přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Smetanova a nám. Svobody - vyznačení zákazu stání a zastavení, z důvodu konání akce „Cyklistický závod – Czech Cycling Tour 2018“. Umístění přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu.
Podrobnější informace na https://www.mohelnice.cz/oznameni-verejnou-vyhlask…/d-230857

Uzavírka místní komunikace - ulice Vrchlického v Mohelnici

Od 01.08.2018 do 15.10.2018 proběhne úplná uzavírka místní komunikace v ul. Vrchlického v Mohelnici, z důvodu realizace stavební akce: "Stavební úprava vodovodu v ul. Vrchlického v Mohelnici".
Objízdná trasa je stanovena po místní komunikaci ul. Zámecká, 1. máje, Nádražní a zpět obousměrně.

Uzavírka místní komunikace - ulice Dvořákova, Jiráskova v Mohelnici

Od 23.07.2018 do 15.09.2018 proběhne úplná uzavírka místní komunikace v ulici Dvořákova a Jiráskova v Mohelnici, z důvodu realizace stavební akce: "Mohelnice, ul. Dvořákova, Jiráskova, oprava komunikací a chodníků". Bez stanovení objízdné trasy.
Podrobnější informace na https://www.mohelnice.cz/oznameni-verejnou-vyhlask…/d-230783

Uzavírka ulice 1. máje v Mohelnici

Z důvodu realizace stavební akce: "Ulice 1. máje v Mohelnici – provedení udržovacích prací“ proběhne:
- od 17.07.2018 do 23.09.2018 a od 29.09.2018 do 16.10.2018 částečná uzavírka místní komunikace – ulice 1. máje, v místě od křížení s ul. Družstevní (sil. III/4446) po křížení s ul. Lidická v Mohelnici, 

...Zobrazit další

Uzavírka silnice č. II/444 Mohelnice - Úsov z důvodu rekonstrukce komunikace:

1. od 16.07.2018 do 31.08.2018 proběhne částečná uzavírka silnice č. II/444, v místě od křížení se sil. II/644 ul. Olomoucká po kř. se sil. III/4446 ul. Družstevní v Mohelnici,

2. od 16.07.2018 do 19.08.2018 – 1. etapa proběhne úplná uzavírka silnice č. II/444, v místě od křížení se sil. III/4447 v Mohelnici po začátek města Úsov,

...Zobrazit další

« zpět