Demokracie poplatná době

 Nnn

Mohelnice, 16.května 2019

Ačkoli se hnutí ANO 2011 hlásí k transparentnímu nakládání s veřejnými prostředky, včerejším hlasováním na půdě Zastupitelstva města Mohelnice, dokázali dva členové hnutí ANO 2011, že to s tou transparentností nemyslí až tak vážně.

Zastupitelstvo města Mohelnice si v minulosti vyhradilo pravomoc rozhodovat veřejně v otázkách centrálního zásobování tepla (CZT) v Mohelnici, což jistě zajímá tisíce obyvatel města na tento systém napojených, a pak ve věci pronájmu honitby (pozemku města, na kterém je povoleno vykonávat právo myslivosti), kterou za podivných okolností v minulosti získala společnost Lesy města Mohelnice.

Hon

V otázkách CZT šlo ve stručnosti o spor, zdali se mají z městské pokladny vynakládat veřejné prostředky jen pro tu část obyvatel napojených na CZT, když se vlastně jedná o peníze celého města. V otázce honitby pak šlo o snahu starosty Pavla Kuby (Mohelnická demokracie) snížit městské společnosti nájem za honitbu, ačkoli výše nájemného vzešla z výběrového řízení. Bohužel byl zákulisními machinacemi obejit vítěz soutěže a pronájem honitby byl přiklepnut společnosti, která ve veřejné soutěži nabídla jedno z nejnižších nájemných a vítězem se stát neměla. Souhrnně však nejde o nic menšího než o miliony korun z městské pokladny!

Miliony

Zastupitelstvo, které jedná veřejně, včera tedy o tyto své vyhrazené pravomoci přišlo, když byly převedeny na radu města, a ta jedná neveřejněDiskuse, která byla zastupitelům zkrácena na 90 sekund, bude tímto rozhodnutím zkrácena prakticky na nulu, protože sedm členů rady města bude jednat za zavřenými dveřmi a výsledek jednání se zastupitelé dozvědí až bude rozhodnuto. Je předvídatelné, jaká rozhodnutí asi rada města učiní, když pan Hloušek (tentokrát ODS), co by jednatel společnosti, která má od města honitbu pronajatou, je poslušným hlasujícím vládní mašinerie.

Pro pořádek je nutno uvést, že pro dané usnesení hlasovalo 12 zastupitelů, 10 z vládní koalice (Mohelnická demokracie, KSČM a Miroslav Hloušek) a dva hlasy nepochopitelně přidali zástupci hnutí ANO 2011, Martin Budiš a Vladimír Daněk. Právě oni dva svým postojem rozhodli, že zastupitelstvo bude zbaveno dvou významných pravomocí, neboť pro přijetí usnesení bylo nutných 11 hlasů. Za hnutí ANO 2011 byl proti jen Pavel Večerka.

Usta

Poněkud humorně vyznívá v tomto kontextu změna názoru zastupitele Petra Wolfa (KSČM), neboť ten včera veřejně přiznal, že zřejmě dříve hlasoval pro to, aby zastupitelstvo mělo rozhodování v těchto důležitých věcech vyhrazeno. Nyní, když se stal členem rady města, potažmo součástí vládní koalice, se ale přiklání k rozhodování za zavřenými dveřmi, protože veřejné projednání těchto bodů prý bylo poplatné době. S tím lze souhlasit, včera bylo bezpochyby přijato usnesení poplatné době, bohužel dle mého názoru méně demokratické, když jde o změnu projednávání věcí veřejných na neveřejné. Dalo by se to přirovnat k rozdílmezi demokracií a Mohelnickou demokracií, který je asi takový, jako rozdíl mezi aktem a pietním aktem, jak praví klasik.

autor: Antonín Navrátil

« zpět