Mohelnická šlechta

Slechtic ilustrační foto: vyřezávaná loutka šlechtice

Mohelnice, 15.července 2019 

Závěr červnového zasedání Zastupitelstva města Mohelnice byl velmi nestandardní. V průběhu posledního bodu programustarosta Pavel Kuba navedl své zastupitele za Mohelnickou demokracii k tomu, že nemusejí poslouchat dotazy občanů tlumočené prostřednictvím zastupitele Pavla Němce a když odejdou, tak jednání ukončí. Někteří zastupitelé za Mohelnickou demokracii tak skutečně učinili, zvedli se a odešli uprostřed projednávaného bodu. Tím však poklesl počet přítomných zastupitelů pod jedenáct (z celkových jednadvaceti) a jednání mělo být přerušeno. Nedokončený bod programu se měl projednat v náhradním termínu. Nestalo se tak. Naopak, starosta Kuba vypnul všem mikrofony, vzal si slovo a mylně prohlásil jednání zastupitelstva za ukončené. Je s podivem, že tento krok posvětila i tajemnice úřadu, která na výtky některých zastupitelů reagovala, že je vše v pořádku a zastupitelstvo je řádně ukončeno.

Zastupitelstvo opravdu nekončí odchodem členů Mohelnické demokracie ze zasedání, jak si tato novodobá šlechta myslí.

Podle názoru zastupitele Pavla Němce starosta Kuba porušil zákon, když nesvolal nové zastupitelstvo do patnácti dní, a obrátil se na Ministerstvo vnitra, které vykonává dohled nad samosprávami, a to skutečně zjistilo pochybení starosty města. Na základě tohoto zjištění svolal zastupitel Pavel Němec další jednání zastupitelstva, což je poprvé v novodobé historii Mohelnice. Doposud totiž zasedání zastupitelstva vždy svolával starosta města.

Jedním z bodů dalšího jednání zastupitelstva, které se má uskutečnit v pátek 19.července, je návrh na již druhé odvolání starosty města Mohelnice, Pavla Kuby. Ten již zastupitelům omezil diskusi na dvakrát devadesát sekund, a i přes to jim často skáče do řeči a nenechá je domluvit. S jistou mírou nadsázky zasvěcení očekávají, že bude navržena novela jednacího řádu, která zakáže opozičním zastupitelům mluvit úplně. To by tak bylo adekvátní ke stylu vládnutí Mohelnické demokracie. Jistě by se v jejich řadách našel mudrc, který by řekl, že když to většina odhlasovala, je to tedy demokratické…

Pro další zasedání mě napadají dvě otázky. Bude opět starosta Kuba hlasovat pro své odvolání? A pak, jak se zachovají členové Mohelnické demokracie, až jim starosta Kuba naznačí, že mají místo odchodu vyskákat z oken…?

Antonín Navrátil

« zpět