Krize v mohelnickém zastupitelstvu

Kubanem

Zastupitelé v Mohelnici se sešli na 3. pokus, hlasovalo se i o odvolání starosty

16.8.2019 - šumperský a jesenický deník

Na třetí pokus v úterý 13. srpna dokončili mohelničtí zastupitelé jednání z poloviny června. Ačkoli program bezprostředně následující schůze stáhli na polovinu, došlo poněkud zvláštně i na hlasování o odvolání starosty.

Mohelnice-pavel-kuba_galerie-980 Starosta Mohelnice Pavel Kuba. | Foto: Zdroj: Přímý přenos zastupitelstva

První půlhodinu se městský parlament věnoval dokončení červnového zasedání. To muselo být přerušeno poté, co po pěti hodinách odešla část zastupitelů a schůze tak přestala být usnášeníschopná. Řešil se bod Různé, který bývá diskusí zastupitelů na volné téma.

Následné jedenácté zasedání mělo na programu bezmála třicet bodů. Na začátku starosta navrhl vyřazení poloviny z nich. Vesměs se jednalo o ty, které navrhla dvojice zastupitelů, výrazných kritiků vedení města.

„Snažil jsem se vyhovět požadavku, abych návrhy bodů posílal písemně, s předstihem a důvodovou zprávou. Výsledkem je, že všechny ty body včetně návrhu na odvolání starosty města sám starosta navrhuje vyřadit z programu,“ řekl zastupitel Pavel Němec.

Mohelnice-pavel-nemec_denik-630 Zastupitel Mohelnice Pavel Němec. Zdroj: Přímý přenos zastupitelstva

„Máte právo říct váš názor, ale také existuje většina zastupitelů, kteří se k tomu vyjádří. Buď vaše body schválí, nebo ne. Když většina zastupitelů řekne, zřídíme dopravní výbor, tak se zřídí. Když jedenáct zastupitelů bude chtít odvolat starostu, tak ho odvolá,“ reagoval starosta Pavel Kuba.

Vyřazení bodů většina zastupitelů schválila, proti byli pouze tři. Na řadu témat, mezi nimiž byla otázka regulace hlučných aktivit nebo problematika směny pozemků, však nicméně došlo v rámci dotazů veřejnosti nebo jiných bodů.

Názorový střet

Zastupitelé nakonec hlasovali i o odvolání starosty. A to dohromady s připomínkami k zápisu z jednoho z předchozích zastupitelstev.

„Pan starosta opakovaně porušuje zákon, mám za to, že je třeba vyvodit odpovědnost,“ řekl ke svému návrhu na odvolání Pavel Němec.

„Je to váš pohled. My na to máme názor jiný, má na to jiný názor i naše advokátní kancelář,“ poznamenal starosta.

Věc se týkala okolností svolávání předchozích dvou zastupitelstev, která se kvůli neúčasti většiny zastupitelů nekonala.

Pro spojené usnesení hlasoval kromě Pavla Němce jen Tadeáš Bača, čtyři zastupitelé se zdrželi, zbývající přítomní byli proti nebo nehlasovali.

Pavel Němec avizoval, že podává další podnět ke kontrole ministerstvu vnitra a rovněž trestní oznámení.

Další jednání zastupitelstva je v Mohelnici naplánováno na polovinu září.

Zdroj: https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/zastupitele-v-mohlenici-se-sesli-na-3-pokus-hlasovalo-se-i-o-odvolani-starosty-20190816.html

« zpět