Bude post tajemníka trafikou?

Stichova-_trafika_u_zuzky

Starosta Ing. Pavel Kuba vypsal výběrové řízení na tajemníka/tajemnici Městského úřadu v Mohelnici. Stalo se tak po té, kdy současná tajemnice JUDr. Věra Nedomová oznámila, že k 30. 6. 2016 ve funkci skončí.

Bezpochyby je post tajemníka velmi důležitý, neboť se jedná o vedoucího celého úřadu. Převládá názor, že tajemníkem by měl být právník a zkušený personalista v jedné osobě. Po prostudování podmínek výběrového řízení, viz stránky města http://mohelnice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=9803&id_dokumenty=224766, se nelze ubránit dojmu, jako by již bylo o výběru tajemníka rozhodnuto. Nasvědčují tomu totiž poměrně volná kriteria, která splní prakticky „kdekdo“. Za zmínku např. stojí možnost prokázat se tříletou praxí v pozici uvolněného zastupitele. Docela podivné je pak nastavení platového ohodnocení, neboť bývá obvyklé, že tajemník úřadu ve městě velikosti Mohelnice má 12. platovou třídu. Zde to bude plat o třídu výše. Potvrdí se šuškanda, že starosta výběrové řízení připravil pro někoho konkrétního?

Není to tak dávno, kdy měsíčník Mohelnicko, uveřejnil, co se tehdy povídalo mezi lidmi a bylo prakticky veřejným tajemstvím. A to sice, že tajemníkem se má stát zastupitel ze sdružení Mohelnická demokracie, tedy prakticky stranický kolega současného starosty. 

Ať už se do výběrového řízení přihlásí kdokoli, měl by být do této velmi důležité funkce vybrán ten nejlepší člověk. Nejlepší, na základě náročných kriterií pro výkon funkce, ne na základě známosti či stranické příslušnosti. Je smutné, že starosta Kuba neoslovil zástupce opozice, aby měli možnost do zadání kriterií pro výběr tajemníka hovořit a být účastni ve výběrové komisi. Nový tajemník se totiž nevybírá pro starostu Kubu, nýbrž na několik dalších volebních období.

Antonín Navrátil, květen 2016

« zpět